Back to top

Kann en Affekot oder eng Vertrauenspersoun mech an der Saach ënnerstëtzen oder mech vertrieden?

Jo. D’Parteie kënne sech vun engem Affekot oder enger Vertrauenspersoun hëllefen oder vertriede loossen.

Jiddwer Partei muss awer déi eventuell Käschte vun dëser Hëllef oder Vertriedung selwer droen.