Back to top

Ass d’Mediatioun vertraulech?

Jo. Déi eenzel Parteie kënne sech fräi äussere während der Mediatioun; alles, wat bei der Mediatioun bekannt gëtt oder erauskënnt, muss vun där anerer Partei a vum Mediateur fir d’Consommatioun vertraulech behandelt ginn. Op dës Informatioune ka prinzipiell net bei enger eventueller spéiderer Geriichtsaffär zeréckgegraff ginn.

De Mediateur fir d’Consommatioun ass un d’Beruffsgeheimnis gebonnen an däerf am Prinzip net als Zeie bei enger eventueller spéiderer Geriichtsaffär geruff ginn.

Jiddwer Partei kann och dem Mediateur eleng vertraulech Informatiounen zoukomme loossen an him kloer maachen, datt en dës Informatiounen net un déi aner Partei däerf weiderginn. De Mediateur muss sech zu all Moment dorunner halen.