Back to top

Wéi gëtt den Nationale Mediatiounsdéngscht fir d‘Consommatioun finanzéiert?

D’Funktiounskäschte vum Nationale Mediatiounsdéngscht fir d’Consommatioun gi vum Staat gedroen.